Majer Prom d.o.o.
Tel: (011) 2120 294; 6301 997
Vajara Živojina Lukića 56
11070 Novi Beograd

Pokloni sa znakom Vaše kompanije

Promo pokloni

Card holderi

Card holderi su pokloni koji se rado poklanjaju, nose i koriste, zbog potreba u poslovnoj komunikaciji. Ima različitih modela na kojima se primenjuju različite tehnike štampe: laser gravura, sito ili tampon štampa

3.45€
AMADEUS MK 83018
2.90€
ARMOR MP 0034269
9.90€
CARD MO 005017
1.90€
CARDIFF ME 0723
7.90€
CARDSCORK MH 93319
10.60€
CARDSPOCKET MH 93316
12.04€
DEBIT MX 820.421
2.90€
GILBER MO 005056
22.20€
GLOBE MX 820.431
2.48€
GRAY MO 005006
0.68€
GUARD MP 0034265
1.38€
HANK MO 005018

Reklamni materijal Beograd | VIP poslovni pokloni Beograd | Kalendari Beograd | Powerbank Beograd | Rokovnici Beograd